dark fantasy giants walking through the small mountains big brush strokes